Enkät­undersökning PLUS+

Arbetet med lägenheterna i PLUS+ pågår för fullt och för oss är det viktigt att skapa trivsel och funktion in i minsta detalj. För att skapa det bästa hemmet för just dig skulle vi vilja lära känna dig bättre och hur du vill bo bättre! Vi hoppas att du vill ägna några minuter till att svara på denna enkät.

Dina svar kommer hjälpa oss att skapa hemmet som just du drömmer om!

0%

Ålder

Hur ser hushållets sammansättning ut?

Var bor du idag?

Hur bor du idag?

16%

När planerar du att flytta?

Hur många rum söker du (Flera alternativ är valbara)

Hur stort boende söker du? (Flera alternativ är valbara)

33%

Vad gör PLUS+ intressant för dig?

Rangordna dina val från 1-5 där 1 är viktigast. Det går att ange fler val.

Nybyggd bostad med lågt underhåll
Möjlighet att anpassa bostaden via tillval
Tillgänglighetsanpassad bostad som är åldersvänlig
Husens arkitektoniska uttryck
Bostadens geografiska läge
Övernattningslägenhet som familjen kan låna
Gemensamma ytor att träffa grannar så som orangeri, gården etc.
Annat:

50%

Hur viktig är möjligheten för dig att göra tillval mot en kostnad i din bostad?


Annat:

Till varje bostad ingår ett förråd om ca 1-4 kvm beroende på storleken av din bostad. Hade du varit intresserad av att hyra ett extra kallförråd för ca 200-400 kr/månaden?

66%

Vart hade du föredragit att ditt bostadsförråd var placerat?

Vilket behov av parkeringsplats har du?

Finns det något extra viktigt du önskar skall finnas i lägenheterna på PLUS+?

83%

Hushållets totala bruttoinkomst per år?

Vilket pris är du villig att betala för en bostad?

Övriga kommentarer/önskemål?

100%